Navigace

Obsah

ZIMNÍ SEZONA - AKTUÁLNÍ INFORMACE PRO NÁVŠTĚVNÍKY NOVÉHO MĚSTA:

Parkování pro běžkaře upravujeme obecní technikou na části louky u transformátoru při vjezdu na silnici k nádraží ČD Nové Město. Ve čtvrtek jsme frézovali cestu za Bystřickou boudou směrem k nádraží Nové Město, kde můžete také ohleduplně zaparkovat. Další odstavná plocha je za benzinovou pumpou na Novém Městě. Největší odstavná plocha je na Moldavě mezi nádražní budovou a penzionem Florián, stejně tak před nádražní restaurací Moldava, kde je nástup na upravené lyžařské tratě Propojení Moldava a na Promenádu. Oboustranné parkování je umožněno na komunikaci č. 382 v horní Moldavě od křižovatky k odbočce k nádraží Moldava. I v těchto místech můžete nastoupit na upravované tratě Propojení Moldava.

ÚDRŽBA NA BOUŘŇÁK

Odbočka na Bouřňák není komunikací ve vlastnictví obce Moldava a zůstává i nadále bez pravidelné údržby. Po dohodě Horské služby s  majitelem pozemku bude údržba zajišťována podle aktuální sněhové situace pouze pro potřeby členů Horské služby. Na odbočce bude umístěna značka, která neplatí pro majitele chat těsně za vjezdem.

 

Parkování pro návštěvníky areálu
Sport centra Bouřňák:
Do dnešního dne nezahájil nikdo z vedení Sport centra Bouřňák jednání s majiteli pozemků o zajištění odstavných ploch pro návštěvníky sjezdovek jak na louce u transformátoru, tak na odbočce na Bouřňák, na kterých v minulosti byla tato služba soukromou firmou zajišťována.
V katastru Nové Město obec bohužel nevlastní žádný pozemek, na kterém by mohla zajistit parkování pro lyžaře směřující na sjezdovky Bouřňáku.