Navigace

Obsah

Dotační politika obce Moldava

Tak jako jiné obce i my máme zájem o získávání dotací pro nejrůznější akce, které pomohou zlepšit život v obci.

Od počátku volebního období, tj. listopad 2006, se nám podařilo získat dotace :

I.

na podporu realizace projektu "Rekonstrukce kanalizace a rekonstrukce ČOV v obci Moldava - část obce Horní Moldava" - dotace byla poskytnuta Ústeckým krajem - Ústecký kraj

celková výše poskytnuté dotace 175.000,- Kč,
výstupy z projektu : provedení kamerových zkoušek pro zjištění skutečného technického
                             stavu kanalizace, provedení hydrogeologického průzkumu a místního
                             šetření, vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení,
                             kterou zpracovala společnost inProjekt Louny Engineering, s.r.o.,
termín realizace : 10/2006 - 12/2007
žádost o dotaci zpracovala : Šárka Hnátková, Most

II.

na podporu realizace vyhotovení projektové dokumentace pro stavební řízení stavby "Kanalizace a ČOV Dolní Moldava" - dotace je poskytnuta Ústeckým krajem -

Ústecký kraj

celková výše poskytnuté dotace 557.620,- Kč,
výstupy z projektu : projektová dokumentace k žádosti o stavební povolení (vodoprávní
                             povolení), zajištění inženýrské činnosti vedoucí k podání žádosti
                             na stavební-vodoprávní povolení, účast při řízení až do fáze nabytí
                             právní moci, kterou v současné době zpracovává a zajišťuje společnost
                             inProjekt Louny Engineering, s.r.o.,
termín realizace : 02/2008 - 04/2009
žádost o dotaci zpracovala : Šárka Hnátková, Most

III.

k realizaci stavby "Horní Moldava - rekonstrukce ČOV v obci" - dotace je poskytnuta Ústeckým krajem

Ústecký kraj

výstupy z projektu : rekonstrukce ČOV v části obce Horní Moldava
termín realizace : 10/2008 - 10/2009
žádost o dotaci zpracovala : Šárka Hnátková, Most

IV.

V roce 2008 byla podána žádost na Státním zemědělském intervenčním fondu o poskytnutí dotace na pořízení a zpracování Územního plánu obce Moldava. Naše žádost nebyla SZIF podpořena.

Žádost zpracovala : Ing. Marie Harantová, Moskevská 14, Most - Europrojekty 

V.

V roce 2008 jsme požádali Ústecký kraj o poskytnutí dotace na připravovanou akci "Moldavské slavnosti", která měla proběhnout dne 25.července 2009. 

Naše žádost nebyla podpořena.

Žádost zpracovala : Ing. Marie Harantová, Moskevská 14, Most - Europrojekty

VI.

V roce 2008 nám Ministerstvem vnitra ČR byla poskytnuta dotace na zřízení pracoviště CZECHPOINT.

celková výše poskytnuté dotace 50.000,- Kč
výstupy z projektu : zřízení pracoviště Czechpoint na Obecním úřadě Moldava
termín realizace : 09-11/2008


VII.

V roce 2009 byla opětovně podána žádost na Státním zemědělském intervenčním fondu 
o poskytnutí dotace na pořízení a zpracování Územního plánu obce Moldava.

Naše žádost nebyla podpořena.

VIII.

V roce 2009 jsme Státní zemědělský intervenční fond požádali o poskytnutí dotace na provedení rekonstrukce kulturní památky hřbitova v obci Moldava.

Naše žádost nebyla podpořena.