Navigace

Obsah

Knihovna je součástí Multifunkčního informačního centra v budově obecního úřadu přímo na hranicích se Saskem v nadmořské výšce 810 m n. m. Knihovna Adolfa Branalda byla na Moldavě otevřena na podzim roku 2004. Nese jméno českého spisovatele, který působil jako výpravčí na moldavském nádraží v roce 1938. Adolf Branald věnoval do knižního fondu řadu titulů včetně mnoha svých děl.

 Svým čtenářům knihovna nabízí vedle klasické literatury i literaturu naučnou, dětskou pravidelně doplňovanou novinkami z výpůjčního fondu teplické Regionální knihovny. Vedle možnosti meziknihovních výpůjček a veřejného internetu nabízí prostory k společenskému využití při vzájemném setkávání různých zájmových skupin. Řadu akcí také organizuje.

Nově se součástí knihovny stalo vznikající moldavské muzeum. Zrodilo se spontánně pro potřeby uskladnění a následné vystavení nálezů a historických artefaktů, které jsme postupně z podnětu dárců a nálezců začali shromažďovat a umísťovat různě v prostorách knihovny. Eponátů postupně přibývalo, až bylo nutno vyčlenit muzeu větší prostor a spřístupnit ho také veřejnosti.

Součástí je také malá expozice spisovatele Adolfa Branalda včetně jeho korespondence, která vznikla, když tehdejší knihovnice Mgr. Markéta Kvasňová požádala spisovatele o souhlas, aby byla knihovna po něm pojmenována.

Ze současnosti - můžete vidět rodící se muzeum Fanklubu Kabát, legendární teplické rockové kapely, jejíž počátky jsou mimo jiné i s Moldavou těsně spjaty. Proto je tu také sídlo oficiálního fanklubu a v knihovně je řada materiálů o tomto uskupení.

knihovna