Navigace

Obsah

Czechpoint

Vážení spoluobčané, návštěvníci našich webových stránek, od 3.11.2008 pro Vás otevíráme na Obecním úřadě Moldava nové kontaktní místo Czechpoint.

Co je Czech POINT

Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál, tedy Czech POINT je projektem, který by měl zredukovat přílišnou byrokracii ve vztahu občan – veřejná správa. V současnosti musí občan navštívit několik úřadů k vyřízení jednoho problému. Czech POINT bude sloužit jako asistované místo výkonu veřejné správy, umožňující komunikaci se státem prostřednictvím jednoho místa tak, aby „obíhala data ne občan“.

Co poskytuje Czech POINT

Usnesením zastupitelstva obce Moldava č. 305/2008 byl schválen ceník služeb kontaktního místa :
1. Výpisy z veřejných evidencí : první strana 100,- Kč, každá další i započatá strana 50,- Kč.
2. Výpisy z neveřejných evidencí 
: 50,- Kč.

Důležité

Nežádá-li občan o svůj výpis z rejstříku trestů osobně, může zplnomocnit k tomuto úkonu jinou osobu na základě úředně ověřené plné moci. Vzor plné moci zde...