Navigace

Obsah

Územní plán obce Moldava

Zastupitelstvo obce na veřejném zasedání dne 6.února 2008 rozhodlo usnesením č. 207/2008, jako orgán příslušný podle § 6 odst. 5 písm.a) zák.č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), o pořízení územního plánu podle § 44 písm.a) stavebního zákona.

Zastupitelem pro spolupráci s pořizovatelem ÚP byl určen místostarosta Tomáš Tvrdík

Zastupitelstvo obce, jako příslušný orgán podle § 6 odst. 6 písm.b) zákona č. 183/2006 Sb., schválilo uzavření smlouvy o zajištění územně plánovacích činností pro pořízení územního plánu s fyzickou osobou ing.arch.Zdeňkou Táborskou z Teplic, která splňuje kvalifikační požadavky pro výkon těchto činností podle § 24 stavebního zákona.

Zastupitelstvo obce na veřejném zasedání dne 18.března 2008 schválilo uzavření smlouvy na projekční činnost při pořízení územního plánu obce s projektantem ing.arch.Františkem Pospíšilem - ATELIER URBIS, Praha.

Zastupitelstvo obce na veřejném zasedání dne 23.října 2008 schválilo po projednání zadání územního plánu obce Moldava.

Návrh územního plánu byl dokončen a předán. V současné době probíhá projednávání návrhu s dotčenými orgány. Následně budou probíhat další fáze projednávání. Přesný termín schválení územního plánu není znám.

SCHVÁLENÝ ÚZEMNÍ PLÁN MOLDAVY

Usnesením zastupitelstva č. 222/16/2012

Nabytí účinnosti 16.11.2012

Textová část

A       Hodnocení vlivu text Moldava 2012   -            zde ke stažení

B       Natura UP Moldava   -                                    zde ke stažení

C - F  Hodnocení vlivu_2012_v6_UP_Moldavy   -   zde ke stažení

UP    MOLDAVA - VYDÁNÍ   -                                 zde ke stažení

Výkresová část - 

01_ VZCU   -                                       zde ke stažení

02_HLAVNÍ   -                                     zde ke stažení

02b HLAVNÍ MOLDAVA   -                  zde ke stažení

02c HLAVNÍ NOVÉ MĚSTO   -            zde ke stažení

02d KONCEPCE DTI   -                       zde ke stažení

03 VÝKRES VPS - 5000-SPODNÍ   -   zde ke stažení

03 VÝKRES VPS -10000   -                 zde ke stažení

03 VÝKRES VPS -HORNÍ   -                zde ke stažení

04 KOORDINAČNÍ VÝKRES   -           zde ke stažení

05 ŠIRŠÍ VZTAHY   -                           zde ke stažení

06 ZÁBORY 1   -                                 zde ke stažení

06 ZÁBORY 2   -                                 zde ke stažení

 

 

Územní studie Moldava - plocha G2

 

Údaje o Územní studii Moldava, plocha G2 -    zde ke stažení

ÚS - Moldava G2 - 02_2019 - Textová část -    zde ke stažení

US - Moldava G2 - 02_2019 - Výkresová část - zde ke stažení