Navigace

Obsah

Voda na MoldavěVODA NA MOLDAVĚ

V této sekci najdete informace o provozu tří obecních vodáren a vodovodů a čístíren odpadních vod:

- vodárna Nové Město

- vodárna dolní Moldava

- vodárna horní Moldava

- ČOV na horní Moldavě.

HLÁŠENÍ PORUCH:

při zjištění úniku vody v katastru obce Moldava a Nové Město,

při snížení tlaku vody,                                               

přerušení dodávky vody,

603 181 934 

605 157 025

605 158 976

 

Pro kontrolu hladiny chlorňanu:

Miloš Kratochvíl 604 635 256

Aktuální kontroly hladiny chlorňanu provádí na požádání i pracovníci údržby obce:

 

další čísla:

místostarosta: 603 205 990

obec Moldava: 603 119 789

 

Postup převařování vody - doporučujeme  vždy po ošetření vody zvýšeným  chemickobakteriologickým zabezpečením nádrží, potrubí a vodojemu chlorňanem, po opravách potrubí, haváriích potrubí a po odkalování řadu.

O těchto krocích budete informování havarijní sms a na webu obce.

Přesný postup převařování vody - zde ke stažení