Obsah

 

č. 1/2007 o systému shromažďování, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu vznikajícího na území obce Moldava

č. 2/2007 novelizovaná o poplatku za komunální odpad na území obce Moldava

č. 3/2007 o místním poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt - zrušena OZV č. 3/2010

č. 4/2007 o místním poplatku z ubytovací kapacity - zrušena OZV č. 5/2010

č. 5/2007 o místním poplatku ze psů - zrušena OZV č. 2/2010