Obsah

č. 1/2008 která mění a doplňuje OZV č. 2/2007, o poplatku za komunální odpad na území obce Moldava