Obsah

č. 1/2009, která mění a doplňuje OZV č. 2/2007, o poplatku za komunální odpad na území obce Moldava

č. 2/2009, která mění OZV č. 1/2006, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství - zrušena OZV č. 4/2010