Obsah

OZV č. 1/2010, která mění a doplňuje OZV č. 2/2007, o poplatku za komunální odpad na území obce Moldava

OZV č. 2/2010 - o místním poplatku ze psů

OZV č. 3/2010 - o místním poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt

OZV č. 4/2010 - kterou se zrušuje OZV č. 1/2006, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství a OZV č. 2/2009, kterou se mění OZV č. 1/2006, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

OZV č. 5/2010 - o místním poplatku z ubytovací kapacity

OZV č. 6/2010 - o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj nebo jiné technické herní zařízení povolené Ministerstvem financí podle jiného právního předpisu