Obsah

OZV č. 1/2012

OZV č. 2/2012 ZRUŠENA

OZV č. 3/2012 - která mění OZV č. 1/2011 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na území obce Moldava ZRUŠENA

OZV č. 4/2012 - o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů ZRUŠENA