Obsah

OZV 1/2016 o stanovení koeficientů pro výpočet daně z nemovitých věcí zde ke stažení

OZV 2/2016 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů zde ke stažení ZRUŠENA OZV 2/2017