Obsah

OZV 1/2017 o stanovenýí místního koeficientu pro výpočet daně z nemovitostí zde ke stažení

OZV 2/2017 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,

využívání a odstraňování komunálních odpadů zde ke stažení, zrušena OZV č.4/2018