Navigace

Obsah

Zde postupně umísťujeme materiály určené k projednání zastupitelstvem obce Moldavy na aktuálním zasedání.

Všechny materiály budou zveřejňovány s ohledem na ochranu osobních údajů (zák. č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a ozměně nekterých zákonů).

1.   Projednání dotace akce „Setkáme se na kolejích“

Příloha č. 1 - žádost o podporu.docx (1.6 MB) Příloha č. 3 - Položkový rozpočet akce (1).xlsx (17.81 kB) Příloha+č.+2+-+popis+projektu.docx (16.13 kB)

2.   Odběry rašeliny pro lázeňské účely

Lázně rašelina žádost.pdf (896.23 kB) 

3.   Schválení Jednacího řádu

Jedací řád_Sdělení MV obci Moldava - dokument č. 6.pdf (317.52 kB) Jednací řád projednaný po diskuzi.doc (47.5 kB)

4.   Zprávy z výborů

2019_07_I_Zápis_VýborFinanční.pdf (214.07 kB)

5.   Projednání návrhu střednědobého výhledu pro roky 2019-2021

rozpočtový výhled 2022.xls (43.5 kB)

6.   Záležitosti majetku obce

·         Územní studie 243/9 Nové město

·         Připojení kanalizace, vodovody, připojení EE

      8. Ostatní

·         Provoz a údržba obecních parkovišť - zimní sezona 2019/2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pokud podle programu některé materiály nenaleznete, budou ještě průběžně doplněny nebo mohou být podle jednacího řádu předloženy v den zasedání.