Obsah

Zápis ze zastupitelstva č. 22 ze dne 31. 1. 2018 - zastupitelé se nesešli v nadpoloviční                                                                                            většině a zasedání bylo prohlášeno                                                                                               za neusnášeníschopné zde ke stažení

Zápis ze zastupitelstva č. 23 ze dne 15. 2. 2018 - zde ke staženízde ke stažení

                                                                                zde ke stažení

 

Zápis ze zastupitelstva č. 24 ze dne 29. 3. 2018 - zde ke staženízde ke stažení

 

Zápis ze zastupitelstva č. 25 ze dne 20. 6. 2018 - zde ke staženízde ke stažení,                                                                                                    zde ke staženízde ke stažení

                                                                               zde ke stažení

 

Zápis ze zastupitelstva č. 26 ze dne 16. 8. 2018 - zde ke stažení

 

Zápis ze zastupitelstva č. 27 ze dne 03. 10. 2018 - zastupitelé se nesešli v nadpoloviční                                                                                           většině a zasedání bylo prohlášeno                                                                                             za neusnášeníschopné zde ke stažení

Zápis ze zastupitelstva č. 01 ze dne 14. 11. 2018 - zde ke stažení

Zápis ze zastupitelstva č. 02 ze dne  22. 11. 2018 - zde ke staženízde ke stažení

                                                                                  zde ke stažení

Zápis ze zastupitelstva č. 03 ze dne 06. 12. 2018 - zde ke stažení

Zápis ze zastupitelstva č. 04 ze dne 18. 12. 2018 - zde ke stažení