Obsah

Zápis ze zastupitelstva č. 22 ze dne 31. 1. 2018 - zastupitelé se nesešli v nadpoloviční většině a zasedání bylo prohlášeno za neusnášeníschopné

Zápis ze zastupitelstva č. 23 ze dne 15. 2. 2018 - 

Zápis ze zastupitelstva č. 24 ze dne 29. 3. 2018 -