Obec Moldava v Krušných horách
Obec Moldava
v Krušných horách

Upozornění: Od 1.7.2021 bude pro dosavadní příjem informací z obce formou SMS nutná registrace v systému SMART INFO. Více informací naleznete zde na stránkách obce a na FB obce Moldava.

Přírodní poměry


Obec Moldava se nachází v severozápadní části České republiky při hranici se SRN. Rozkládá se na vrcholcích Krušných hor, na novoměstských pláních a v údolí pramene Muldy.

Květena je velmi pestrá. Ve  vyšších polohách Krušných hor byly původními rostlinnými společenstvy bykové a  květnaté bučiny, které byly později nahrazeny smrkovými monokulturami. Významným biotopem v Krušných horách jsou rašeliniště a kdysi obdělávané květnaté louky, na nichž doposud roste řada významných a mizejících rostlin, např. lilie cibulkonosná (Lilium bulbiferum), všivec ladní (Pedicularis sylvatica), upolín nejvyšší (Trollius altissimus), srstnatec plamatý (Dactylorhiza maculata), tučnice obecná (Pinguicula vulgaris).

Klima Krušných hor ovlivňuje nadmořská výška. Roční průměry teplot se pohybují mezi 8 a 9 stupni Celsia.

Pro lesnaté oblasti Krušných hor je z velkých savců charakteristický především jelen evropský (Servus elaphus), srnec obecný (Capreolus capreolus) a prase divoké (Sus  scropha). V roce 1958  byl u Moldavy zastřelen omylem los evropský (Alces alces). Další exemplář byl na Moldavě pozorován opět v roce 1987. Byla vyslovena teorie, že Krušné hory jsou součástí historické tahové cesty losů ve směru sever – jih.  Mozaika rašelinišť, luk a mladých výsadeb náhradních dřevin ve vrcholové partii Krušných hor je ideálním prostředím  pro silně ohroženého tetřívka obecného (Tetryl tetrix), který zde hnízdí. Z dalších druhů ptáků osidlují lesní biotopy Krušných hor, např. jestřáb lesní (Accipiter gentilis), kalous ušatý (Asio otus), puštík obecný (Strix aluco), sýc rousný (Aegolius funereus). Bezobratlé zastupuje několik druhů chráněných mravenců rodu Formica, čmeláci rodu Bombus a některé druhy střevlíků. 

Chráněná území : 

BUKY NA BOUŘŇÁKU

Vyhlášeno – rok 1979

Výměra – 3,26 ha

Předmětem ochrany je asi 200  let starý bukový porost v nadmořské výšce 850 metrů, deformovaný do bizarních tvarů. Buky se nachází na západním svahu vrcholu Bouřňáku, 400 metrů jihovýchodně od zástavby Nového Města u Moldavy.

Buky

GRÜNWALDSKÉ VŘESOVIŠTĚ

Vyhlášeno – rok 1989

Výměra – 39,23 ha

Vrchoviště rozvodnicového typu s porostem kleče (Pinus pseudopumilio) a typickou rašelinnou květenou, hnízdiště tetřívka obecného (Tetryl tetrix). Vřesoviště se rozkládá na náhorní rovině Krušných hor 2,5 km jižně od Moldavy a 2,5 km západně od Nového Města. Rašelina zde vznikla jako čtvrtohorní organický sediment, který dosahuje mocnosti asi do 6 m. Vedle kleče tu roste silně ohrožená rosnatka okrouhlolistá (Drosera rotundifolia), šicha černá (Empetrum nigrum), ohrožený rojovník bahenní (Ledum palustre), klikva bahenní (Oxycoccus palustris) a kyhanka sivolistá (Andromeda polifolia), z dalších typických druhů suchopýr pochvatý (Eriophorum vaginatum), borůvka bažinná (Vaccinium uliginosum) a vřes obecný (Calluna vulgaris). Na lokalitě byl zaznamenán výskyt 55 druhů obratlovců (ptáků, savců, obojživelníků a plazů). Ze zvláště chráněných druhů byli pozorování bekasina otavní (Gallinago gallinago), jestřáb lesní (Accipiter gentilis), krahujec obecný (Accipiter nisus), moták pilich (Cirkus cyaneus), sýc rousný (Aegolius funereus), ťuhýk obecný (Lanius colurio), zmije obecná (Cipera berus) a ještěrka živorodá (Zootoca Vivipara).

(autor článku: Mgr. Markéta Kvasňová)

Informace od nás

Smart info

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím SMS a e-mailů

Chci se zaregistrovat

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Data o nejbližších plánovaných odstávkách elektřiny v katastrech naší obce

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Mapa

Obec Moldava v Krušných horách na mapě ČR :

Poloha obce

Czechpoint

Czech POINT

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Partnerská města a obce

Město Hrob

Město Košťany
 
Obec Mikulov

Rechenberg

Statistiky

Logo statistika