Navigace

Obsah

Vítejte na oficiálních webových stránkách obce Moldava

Obec Moldava leží na hřebeni Krušných hor 25 km SZ od Lázeňského města Teplice v nadmořské výšce 800 m.

MoldavaGeograficky je rozdělená na horní část, kde najdete obecní úřad, poštu, informační centrum, knihovnu, silniční hraniční přechod a konečnou železniční stanici Moldavské horské dráhy. Dolní část je určena především k bydlení a rekreaci. Druhým hraničním přechodem pro pěší a cyklisty se snadno dostanete k našim německým sousedům.

Součástí Moldavy je Nové Město s rekreačními chatami, penziony a hotely. Leží na křižovatce turistických a lyžařských tras regionu. K Moldavě náleží i zaniklé obce Pastviny a Oldříš.

informace koronavirus

AKTUÁLNĚ

2.4.2020

Nakládání s odpadem - leták zde

1.4.2020

Nakládání s odpadem - domácnost v karanténě - zde ke stažení

 

27.3.2020 

V pátek 27.3. odpoledne se nám díky Sdružení místních samospráv podařilo zajistit dezinfekci Anti-COVID, jež byla schválená vládou jako přípravek pro osobní hygienu, to znamená vhodná pro kontakt s pokožkou.

Nejedná se o gel, ale kapalinu vizkozity jako voda, má však identický dezinfekční a hydratační účinek jako drogistické gely, jelikož 70% isopropylu spolehlivě zabíjí všechny viry.

Pro zajištění základní ochrany před koronavirovou infekcí rozhodlo vedení obce distribuovat dezinfekční prostředek na ruce Anti-COVID  nejrychleji mezi trvale žijící občany Moldavy a Nového Města. Vyzýváme občany, aby se dostavili s vlastní nádobkou o objemu cca 250 ml do infocentra, kde jim Anti-COVID nalijeme. Distribuce bude probíhat v sobotu 28.3. a v pondělí 30.3. vždy od 9.00 do 12.00.

 

24.3.2020 Aktualizace omezení úředních hodin

corona

 

24.3.2020 Poštovní datové zprávy pro všechny uživatele datových schránek zdarmahttps://www.ceskaposta.cz/-/postovni-datove-zpravy-pro-vsechny-uzivatele-datovych-schranek-zdarma

 

21. 3. 2020 Pro akutní potřebu paralenu, ibalginu, nurofenu (i pro děti) včetně sirupu proti kašli jsme na tel. 731036488.

 

20.3.2020 Ministerstvo zdravotnictví vydává důrazné doporučení pro vlastníky objektů v rekreačních oblastech https://koronavirus.mzcr.cz/ministerstvo-zdravotnictvi-vydava-durazne-doporuceni-pro-vlastniky-objektu-v-rekreacnich-oblastech/

 

20.3.2020

Doporučení pro nakládání s použitými osobními ochrannými pomůckami 

Státní zdravotní ústav vydal doporučení pro nakládání s použitými ochrannými pomůckami v době koronavirové pandemie.

Jak nakládat s rouškami v domácnostech bez potvrzených nakažených nemocí COVID-19

1. Použité roušky vložte do plastového pytle s tloušťkou minimálně 0,2 mm, zavažte a povrch pytle dezinfikujte. Pokud použijete tenčí materiál, je       potřeba dát dva pytle a dezinfikovat vnější.

2.Přesvědčte se, že pytle jsou skutečně dobře zavázané.

3. Takto zabezpečený odpad vhoďte pouze a jen do černé popelnice (na směsný komunální odpad).

4. V žádném případě neodkládejte tyto zavázané pytle mimo kontejnery, abyste neohrozili zdraví pracovníků svozových společností.

5. Po manipulaci s odpady je vždy nutné umývat si ruce mýdlem a vodou.

Nakládání s odpady a rouškami v domácnostech s potvrzenou nemocí COVID-19

V případě, že onemocnění osob bylo potvrzeno, nemocná osoba nakládá se svým odpadem stejně, jako je uvedeno v předchozím odstavci.

Místně příslušný úřad by měl ve spolupráci s odpadovou společností stanovit způsob popř. místo, kam takový odpad ukládat, jak ho svážet a bezpečně odstraňovat s ohledem na minimalizaci rizika pro pracovníky, kteří nakládají s odpady, ale i s ohledem na ostatní občany. Ukládání odpadu do sběrné nádoby, svoz odpadu a jeho konečné odstranění by mělo vycházet z místních možností bezpečného odstraňování odpadu.

Děkujeme za vaši ohleduplnost.

Další informace najdete přímo na stránkách SZU zde: http://szu.cz/tema/prevence/stanovisko-narodniho-referencniho-centra-pro-hygienu-pudy-a-1

Tiskové oddělení MŽP
tel.: 267 122 835 nebo 267 122 534
e-mail: tiskove@mzp.cz

 

18.3.2020 Vláda schválila zákaz pohybu bez roušky-nošení roušek jakýchkoli typů je tedy povinné! Nákupní doba rezervovaná pouze pro důchodce od 10 do 12 hodin. Tato časová lhůta by měla snížit riziko nákazy.

 

17.3.2020 

Na Krizovém štábu Ústeckého kraje a Radě Ústeckého kraje se řešily desinfekce, roušky, doprava i odběrová místahttps://www.kr-ustecky.cz/na-krizovem-stabu-usteckeho-kraje-a-rade-usteckeho-kraje-se-resily-desinfekce-rousky-doprava-i-odberova-mista/d-1742587/p1=204715

 

16.3.2020 Pošta Partner Moldava dnes mimořádně zajistí individuální vyřízení vašeho požadavku za splnění podmínek dezinfekce a vstupu po jednom zákazníkovi do prostoru infocentra. O dalším vývoji událostí budeme zákazníky informovat. S pozdravem Pevné zdraví Pošta Partner Moldava.

 

Obec Moldava nabízí službu pro seniory - možnost zajištění nákupů dvakrát týdně v případě, že rodina seniora nebo příbuzní nebudou moci tuto službu zajistit vlastními silami.

 

Od půlnoci 16. března až do 24. března 6.00 ráno vyhlásila omezení volného pohybu osob až na vymezené nezbytné výjimky. Prodloužila rovněž opětovné zavedení ostrahy hranic, další info zde:https://www.vlada.cz/cz/media-centrum/aktualne/vlada-kvuli-sireni-epidemie-koronaviru-omezila-volny-pohyb-osob-na-nezbytne-minimum--180350/

 

Souhrn nejnovějších platných opatření 14.3.2020: https://koronavirus.mzcr.cz/souhrn-vsech-platnych-opatreni-na-uzemi-cr-behem-nouzoveho-stavu/

 

Web Vlády ČR ke koronaviru: https://vlada.cz/

 

Provoz na hraničním přechodu Moldava je od 14.3. uzavřen, ostatní průjezdné přechody zde:  https://www.mvcr.cz/clanek/mimoradne-opatreni-ministerstva-vnitra-o-docasnem-znovuzavedeni-ochrany-vnitrnich-hranic-ceske-republiky.aspx?fbclid=IwAR2yx27aOnNZfh9RO1IekXgGxeXhTrqFeqRzKMmLivBXt05ylOsG3df6mmU

 

MV ČR - výjimky z omezení: https://www.mvcr.cz/clanek/vyjimky-z-omezeni-cestovani.aspx

 

MZ ČR - Vše o koronaviruhttps://koronavirus.mzcr.cz/

1

 

 

 

Aktuality

Vzhledem k přestavbě webových stránek obce mohou být některé funkce dočasně mimo provoz.

2020

abc

Příznivcům hor a zimních sportů - zimní údržba a parkování na Novém Městě 2020

Vzhledem k tomu, že chceme předcházet nepříjemným situacím v čase obtížné průjezdnosti komunikací, připravili jsme dvě varianty řešení:

A) Bezplatné parkování na obcí udržovaných záchytných plochách:

1. odstavná plocha - Nové Město za transformátorem vjezd z rovinky

2. odstavná plocha – u bývalé benzínové pumpy na Novém Městě

3. odstavná plocha – naproti vjezdu k hotelu Ján při výjezdu z Nového Města směrem na Moldavu

Záchytné plochy jsou označeny přenosnými dopravními značkami P a směrovou šipkou

 

B) údržba komunikace č. 01317 (odbočka u transformátoru směrem na nádraží Mikulov – Nové Město) – přivaděč k odstavné ploše č.4 – k nádraží na Novém Městě

Vlastnictví: Ústecký kraj, ve správě a SÚS Ústeckého kraje, dlouhodobě je zařazena do neudržovaných úseků.

Od roku 2011 ji udržuje obec Moldava z důvodu návaznosti na komunikaci k vlakovému nádraží Mikulov – Nové Město a pro její dopravní význam zejména v době zimní sezony.

 

Od ledna je dohodnuta experimentální údržba – příležitostná výpomoc technikou SÚS zejména v brzkých ranních hodinách a v noci, kdy jsou nasazeny pluhy a sypače na pravidelnou údržbu komunikace č.382. Tento krok je možný jen v případě, že na úseku č. 01317 nebude parkovat žádný vůz, protože sněhový pluh kolem odstaveného auta neprojede a je nucen vycouvat až na křižovatku.

Proto byla komunikace osazena značkami zákaz zastavení v obou směrech. Bez tohoto opatření nelze cestu k Bystřické Boudě těžkou technikou ošetřit. Pro odstavení svých vozidel si můžete vybrat odstavné plochy č. 1 a 4. Předem upozorňujeme, že pokud bude jediné auto v zákazu zastavení, dohoda padá a udržujeme podle možností.

Dne 2. 1.  v odpoledních hodinách jsme měli dohodnutý sypač na prosolení náledí, bohužel neprojel.

Apelujeme na návštěvníky hor, aby nemysleli jen na sebe a byli ohleduplní ke svému okolí a k práci druhých. Pokud se neukázníme alespoň na těch pár týdnů v roce, znepříjemníme si navzájem pobyt v naší oblíbené lokalitě. Obec přispívá bezplatnou údržbou parkovacích ploch, zkuste i vy návštěvníci přispět alespoň tolerancí a zdravým rozumem.

 

Děkujeme věříme, že to bude příznivé řešení jak pro návštěvníky, tak pro obyvatele a chataře.

 

2019

Pro cestující Moldavské dráhy - je zpřístupněn vestibul - do odvolání budete moci používat hlavní vchody do budovy.

Bezpečnostní desatero - hasiči

 

2018

7/2018 V polovině letošního roku jsme zahájili v rámci pasportizace komunikací základní úpravy povrchu obecních cest, srovnávání terénu malou mechanizací a návoz hrubého štěrku. Další úpravy budou pokračovat na podzim a na jaře 2019, kdy budeme navážet na některé cesty kamenivo a asfaltový obrus, aby se povrch během léta upevnil. Protože se jedná o dlouhodobější proces, žádáme všechny, kterých se to týká, o trpělivost.

Vzhledem k dotazům týkajících se původu a nezávadnosti kameniva rozmístěného v jednotlivých lokalitách Nového Města a Moldavy sdělujeme následující informaci:

jedná se o kamenivo získané ze železničního svršku při stavbě stabilizace náspu v km 154 Dubí - Moldava na kilometráži 153,940 - 154, 115. Tento materiál byl odtěžen a uskladněn na pozemku p.č. 431/1 k.ú. Nové Město - lokalita mezi tratí a komunikací od léta 2017. V červenci 2017 byly odebrány směsné vzorky k průběžnému laboratornímu vyšetřování. V létě 2018 byl bezúplatně nabídnut obci Moldava k opravám komunikací ve vlastnictví obce. Protokoly o laboratorních rozborech směsných vzorků jsou k nahlédnutí na obecním úřadu v Moldavě nebo zde: zde ke stažení

Výsledky zkoušek potvrdily, že se vzorkem lze nakládat v dikci zákona o odpadech využívaných na povrch terénu dle Vyhlášky č. 387/2016 Sb. a to takto:  § 2 písmeno j) zní:
"j) využíváním odpadů na povrchu terénu - rekultivace povrchu terénu, vyrovnávání terénních nerovností a jiné úpravy terénu, vytváření uzavíracích vrstev skládky, rekultivace uzavřených skládek, rekultivace odkališť, zavážení vytěžených lomů".

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informace

Moldava se orientuje na centrum extrémních sportů

Obec Moldava připravuje další sportovní zážitek pro milovníky extrémních sportů. Jedná se o alternativu běhu na lyžích (nebo bez, podle počasí) v neupraveném terénu "nahoru - dolů" vyšperkovaném přírodními i umělými překážkami ve stylu závodů "překonej sám nejdřív sebe a pak ostatní".

Po třech ročnících jarního a podzimního závodu pro vytrvalostní běžce - horský půlmaraton a cannicross na náročných tratích a v náročných povětrnostních podmínkách - to bude jistě zajímavý level pro náročné.

https://www.facebook.com/Moldavsk%C3%BD-p%C5%AFlmaraton-710726809001304/

 

Když je sníh - PROPOJUJEME!

CO TO JE PROPOJENÍ MOLDAVA?

1csleft_41csleft_5Obec Moldava upravuje strojem lyžařské stopy od moldavského nádraží až po hraniční přechod Teichhaus. Trasa nazvaná PROPOJENÍ MOLDAVA vede od železničního přejezdu lesem souběžně s nádražím na louku za benzínkou, dál po okraji lesa směrem na sklářskou stezku, kde se rozděluje a vede k hraničnímu potoku a k mostku na tratích pod Sport hotelem Neuhermsdorf a stáčí se zpět na pláně Nad Moldavou. Část vede údolím k přehradám na dolní Moldavě a dál po asfaltce k přechodu Moldava - Teichhaus. Za přechodem můžete pokračovat doprava Německem až na horní Moldavu nebo pojedete zpět kolem nádrží a údolím Kapsa nebo dál na upravené lyžařské tratě v Holzhau.

 

mapa Propojení Moldavamapa

Pro návštěvníky naší obce jsme umístili do pravého sloupce videa s překrásnými leteckými záběry Moldavy a Nového Města. Doufáme, že vás přilákají k návštěvě.
 

Pro turisty jsme spustili mobilní verzi našich webových stránek pro snadnější pohyb a přehlednost v mobilních telefonech.
 

Pro všechny je ve fotogalerii připravena aplikace elektronická pohlednice.Usnadní vám přeposílání vybraných obrázků.

 

Odpady

POPLATEK ZA ODPAD NA ROK 2020 je 676,- KČ.
 

POPLATEK SE HRADÍ NEJPOZDĚJI DO 31. srpna 2020 NA ÚČET OBCE MOLDAVA Č. 1065669359/0800,

DO ZPRÁVY PRO PŘÍJEMCE NAPIŠTE SVÉ JMÉNO A PŘÍJMENÍ, MÍSTNÍ ČÁST, ČÍSLO OBJEKTU A ROK ZA KTERÝ POPLATEK HRADÍTE.


Pro ujasnění uvádíme smyšlený příklad:

Odpady 2019, Nové Město 6 (nebo Moldava 40), Vladimír Kubík.


Připomínáme, že poplatníkem je:

- každý občan s trvalým pobytem v Moldavě, i když se v obci nezdržuje,

- každý občan s trvalým pobytem na úřadovně, pokud se v obci prokazatelně zdržuje

- majitel rekreační nemovitosti. Poplatek se platí za každou chatu, když jste vlatníkem několika nemovitostí, platíte za každou zvlášť.

Pokud vlastníte část nemovitosti (polovinu nebo třetinu s č.e.), platí každý majitel za svou část, kterou má ve vlastnictví.

Fotogalerie

05.03.2017

HISTORIE

HISTORIE

.

Detail

20.02.2015

7. 2. 2015 Závod ve skijöringu Moldavský hafík

7. 2. 2015 Závod ve skijöringu Moldavský hafík

.

Detail

20.02.2015

Čistírna odpadních vod horní Moldava

Čistírna odpadních vod horní Moldava

.

Detail

20.02.2015

Vodárna Nové Město

Vodárna Nové Město

.

Detail

20.02.2015

Vodárna horní Moldava

Vodárna horní Moldava

.

Detail