Navigace

Obsah

Vítejte na oficiálních webových stránkách obce Moldava

Obec Moldava leží na hřebeni Krušných hor 25 km SZ od Lázeňského města Teplice v nadmořské výšce 800 m.

MoldavaGeograficky je rozdělená na horní část, kde najdete obecní úřad, poštu, informační centrum, knihovnu, silniční hraniční přechod a konečnou železniční stanici Moldavské horské dráhy. Dolní část je určena především k bydlení a rekreaci. Druhým hraničním přechodem pro pěší a cyklisty se snadno dostanete k našim německým sousedům.

Součástí Moldavy je Nové Město s rekreačními chatami, penziony a hotely. Leží na křižovatce turistických a lyžařských tras regionu. K Moldavě náleží i zaniklé obce Pastviny a Oldříš.

Aktuality

Vyhodnocení dotazníku ke strategickému plánu rozvoje Obce

 

V období jara a léta byl vypracován základ pro následné zpracování Strategického rozvoje Obce Moldava.

Celkem bylo rozdáno přes 240 dotazníků, z nichž se navrátilo a vyplněno bylo celkem 61 dotazníků. Nejčastěji byl vyplněn jeden dotazník na jeden objekt tedy počítejme domácnost. Komise zpracovatelů Výboru pro rozvoj nepřihlížela prozatím k tomu, zda se jedná o rekreanty nebo trvale žijící obyvatele. Tento faktor samozřejmě mohl anketu ovlivnit nevíce, nicméně se do odpovědí zapojilo 24 trvale žijících obyvatel a 39 rekreantů.

 

Podrobný rozbor bude proveden v rámci přípravy strategického plánu rozvoje se spolupracující agenturou, ale s vyhodnocením některých otázek bychom se rádi zabývali již nyní, proto toto vyhodnocení představujeme.

 

Vcelku zásadní otázkou pro nás bylo, jakým způsobem směřovat informace z Obce k obyvatelům. Z vyhodnocení vyplývá, že největší oblíbenosti se těší informovanost přes webové stránky Obce (36 %), těsně následuje informace přes SMS zprávy (24 %) a poměrně oblíbený může být místní zpravodaj (18%). Na informovanost přes SMS zprávy bude Obec pracovat, tak aby bylo vše v souladu s novými pravidly GDPR (ochrana soukromých údajů). Nepostradatelným nástrojem pro informovanost občanů jsou i sociální sítě (17%) např. Facebook, ovšem je zřejmé, že nemůže zůstat jediným informačním kanálem Obce. Osobní setkání se spoluobčany (10%) nebo konzultační hodiny (3%) budou u zásadních témat vždy plánovány dopředu.

 

V počtu obyvatel a rozrůstání Obce panuje nejednoznačný názor, přičemž zhruba polovina respondentů je pro to aby Obec se již dále nerozrůstala a druhá polovina je opačného názoru. V této oblasti je nutné přihlédnout na platný Územní plán Obce.

 

V otázce jakým směrem by se měla Obce dále rozvíjet, jednoznačně převládal názor na podporu rozvoje turistického ruchu (35,5%), nezanedbatelnými však je i názor na zřízení chráněného území např. biosférické rezervace, CHKO nebo NP (18%), nutné je však i zmínit podporu rozvoje drobného řemeslnického, průmyslového podnikání  (14%) a podporu hospodaření na zemědělských pozemcích (14%).

 

Zajímavé odpovědi jsme se dozvěděli u otázky svobodné vůle rozhodnutí obecních investic, tedy pokud by bylo na libovůli odpovídajících jak naložit s prostředky obce. Nejčastější volbou respondentů, kam by investovali peníze obce je podpora sportovních aktivit blíže specifikovaných úprav zimních běžeckých stop (22%), žádanou investicí je i rekonstrukce místních komunikací (20%) obyvatelé by investovali i do zřízení obecního obchodu a místních služeb (18,5%). Často by i obyvatelé investovali do častějších spojů veřejné dopravy (10%), méně už by dali na péči veřejnou zeleň (9%) a obecní nemovitosti (7,5%).

 

Otázky můžou být i jiné a možná nikoli ani zmiňované v dotazníku, avšak to může být zásadní až ve veřejném projednání i konkrétních záměrů, kde by občan mohl sám předložit jeho návrhy, kam obecní peníze nejlépe investovat, aby nejlépe posloužili dalšímu nasměrování moldavského regionu. Tento začne, jakmile obec navážee v příštím měsíci spolupráci s některými ze zpracovatelů.

 

Bezpečnostní desatero 2019  - hasiči

 

 

ODKAZ NA WEBOVÉ STRÁNKY  ČEZ distribuce

Zde je možné bezplatně zjišťovat odstávky elektrické energie. Na níže uvedeném  odkazu je také zájemcům umožněna registrace svého odběrného místa. Po této registraci již budou automaticky o poruchách a odstávkách informováni.

http://www.cezdistribuce.cz/cs/pro-zakazniky/odstavky.html (na stránkách je potřeba vyplnit název obce - příklad - Moldava a do kolonky PSČ 417 81)

Pro cestující Moldavské dráhy - je zpřístupněn vestibul - do odvolání budete moci používat hlavní vchody do budovy.

7/2018 V polovině letošního roku jsme zahájili v rámci pasportizace komunikací základní úpravy povrchu obecních cest, srovnávání terénu malou mechanizací a návoz hrubého štěrku. Další úpravy budou pokračovat na podzim a na jaře 2019, kdy budeme navážet na některé cesty kamenivo a asfaltový obrus, aby se povrch během léta upevnil. Protože se jedná o dlouhodobější proces, žádáme všechny, kterých se to týká, o trpělivost.

Vzhledem k dotazům týkajících se původu a nezávadnosti kameniva rozmístěného v jednotlivých lokalitách Nového Města a Moldavy sdělujeme následující informaci:

jedná se o kamenivo získané ze železničního svršku při stavbě stabilizace náspu v km 154 Dubí - Moldava na kilometráži 153,940 - 154, 115. Tento materiál byl odtěžen a uskladněn na pozemku p.č. 431/1 k.ú. Nové Město - lokalita mezi tratí a komunikací od léta 2017. V červenci 2017 byly odebrány směsné vzorky k průběžnému laboratornímu vyšetřování. V létě 2018 byl bezúplatně nabídnut obci Moldava k opravám komunikací ve vlastnictví obce. Protokoly o laboratorních rozborech směsných vzorků jsou k nahlédnutí na obecním úřadu v Moldavě nebo zde: zde ke stažení

Výsledky zkoušek potvrdily, že se vzorkem lze nakládat v dikci zákona o odpadech využívaných na povrch terénu dle Vyhlášky č. 387/2016 Sb. a to takto:  § 2 písmeno j) zní:
"j) využíváním odpadů na povrchu terénu - rekultivace povrchu terénu, vyrovnávání terénních nerovností a jiné úpravy terénu, vytváření uzavíracích vrstev skládky, rekultivace uzavřených skládek, rekultivace odkališť, zavážení vytěžených lomů".

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informace

Moldava se orientuje na centrum extrémních sportů

Obec Moldava připravuje další sportovní zážitek pro milovníky extrémních sportů. Jedná se o alternativu běhu na lyžích (nebo bez, podle počasí) v neupraveném terénu "nahoru - dolů" vyšperkovaném přírodními i umělými překážkami ve stylu závodů "překonej sám nejdřív sebe a pak ostatní".

Po třech ročnících jarního a podzimního závodu pro vytrvalostní běžce - horský půlmaraton a cannicross na náročných tratích a v náročných povětrnostních podmínkách - to bude jistě zajímavý level pro náročné.

https://www.facebook.com/Moldavsk%C3%BD-p%C5%AFlmaraton-710726809001304/

 

Když je sníh - PROPOJUJEME!

CO TO JE PROPOJENÍ MOLDAVA?

1csleft_41csleft_5Obec Moldava upravuje strojem lyžařské stopy od moldavského nádraží až po hraniční přechod Teichhaus. Trasa nazvaná PROPOJENÍ MOLDAVA vede od železničního přejezdu lesem souběžně s nádražím na louku za benzínkou, dál po okraji lesa směrem na sklářskou stezku, kde se rozděluje a vede k hraničnímu potoku a k mostku na tratích pod Sport hotelem Neuhermsdorf a stáčí se zpět na pláně Nad Moldavou. Část vede údolím k přehradám na dolní Moldavě a dál po asfaltce k přechodu Moldava - Teichhaus. Za přechodem můžete pokračovat doprava Německem až na horní Moldavu nebo pojedete zpět kolem nádrží a údolím Kapsa nebo dál na upravené lyžařské tratě v Holzhau.

 

mapa Propojení Moldavamapa

Pro návštěvníky naší obce jsme umístili do pravého sloupce videa s překrásnými leteckými záběry Moldavy a Nového Města. Doufáme, že vás přilákají k návštěvě.
 

Pro turisty jsme spustili mobilní verzi našich webových stránek pro snadnější pohyb a přehlednost v mobilních telefonech.
 

Pro všechny je ve fotogalerii připravena aplikace elektronická pohlednice.Usnadní vám přeposílání vybraných obrázků.

 

Odpady

POPLATEK ZA ODPAD NA ROK 2019 SNÍŽEN NA 627,- KČ.
 

POPLATEK SE HRADÍ NEJPOZDĚJI DO 31. srpna 2019 NA ÚČET OBCE MOLDAVA Č. 1065669359/0800,

DO ZPRÁVY PRO PŘÍJEMCE NAPIŠTE SVÉ JMÉNO A PŘÍJMENÍ, MÍSTNÍ ČÁST, ČÍSLO OBJEKTU A ROK ZA KTERÝ POPLATEK HRADÍTE.


Pro ujasnění uvádíme smyšlený příklad:

Odpady 2019, Nové Město 6 (nebo Moldava 40), Vladimír Kubík.


Připomínáme, že poplatníkem je:

- každý občan s trvalým pobytem v Moldavě, i když se v obci nezdržuje,

- každý občan s trvalým pobytem na úřadovně, pokud se v obci prokazatelně zdržuje

- majitel rekreační nemovitosti. Poplatek se platí za každou chatu, když jste vlatníkem několika nemovitostí, platíte za každou zvlášť.

Pokud vlastníte část nemovitosti (polovinu nebo třetinu s č.e.), platí každý majitel za svou část, kterou má ve vlastnictví.

Fotogalerie

05.03.2017

HISTORIE

HISTORIE

.

Detail

20.02.2015

7. 2. 2015 Závod ve skijöringu Moldavský hafík

7. 2. 2015 Závod ve skijöringu Moldavský hafík

.

Detail

20.02.2015

Čistírna odpadních vod horní Moldava

Čistírna odpadních vod horní Moldava

.

Detail

20.02.2015

Vodárna Nové Město

Vodárna Nové Město

.

Detail

20.02.2015

Vodárna horní Moldava

Vodárna horní Moldava

.

Detail