Navigace

Obsah

Vítejte na oficiálních webových stránkách obce Moldava

Obec Moldava leží na hřebeni Krušných hor 25 km SZ od Lázeňského města Teplice v nadmořské výšce 800 m.

MoldavaGeograficky je rozdělená na horní část, kde najdete obecní úřad, poštu, informační centrum, knihovnu, silniční hraniční přechod a konečnou železniční stanici Moldavské horské dráhy. Dolní část je určena především k bydlení a rekreaci. Druhým hraničním přechodem pro pěší a cyklisty se snadno dostanete k našim německým sousedům.

Součástí Moldavy je Nové Město s rekreačními chatami, penziony a hotely. Leží na křižovatce turistických a lyžařských tras regionu. K Moldavě náleží i zaniklé obce Pastviny a Oldříš.

 

Aktuální zprávy také na facebooku infocentrum moldava - https://www.facebook.com/profile.php?id=100014433107043

Aktuality

Informace k leteckému posypu vápnecem

Vážení občané, 

v těchto dnech probíhá vápnění letecké vápnění lesů v katastrech Obce.

Účelem je ošetření lesních půd poškozených imisemi v Krušných horách s cílem kompenzovat negativní účinky imisní zátěže v půdách a doplnit deficitní bazické živiny (Ca, Mg) pro zajištění vitality lesních porostů na těchto půdách rostoucích, na základě schváleného víceletého záměru, kterým se zároveň naplňuje část z Programu revitalizace Krušných hor (cílený na přeměny porostů náhradních dřevin).

Aplikuje se vápnitý dolomit (přírodní materiál) v dávce 3 tuny na 1 hektar.

Lokality, které souvisejí s obcí Moldava (lokalita Moldava 1 - 416,66 ha; Moldava 2 - 229,76 ha) se obě realizuji v roce 2019. Tuto zakázku realizuje fy Letecká lesní, a.s. (Lokalita Moldava 1 - zahájení leteckých prací dne 12. 8. 2019 s předpokladem dokončení do příštího týdne. O so a ne aplikace neprobíhá).

viz plocha4_new_final_zm.jpg (290.68 kB)plocha5_new_final_zm.jpg (274.9 kB)

 

Omlouváme se za informace vydané se zpožděním. Toto zpoždění je vzniklé neodstatečným podáním infomrací ze strany zhotovitele představitelům Obce.

Michal Cuc, starosta

Informace pro uživatele obecního vodovodu - Odečty vodoměrů

Odečty vodoměrů

 

 

ODKAZ NA WEBOVÉ STRÁNKY  ČEZ distribuce

Zde je možné bezplatně zjišťovat odstávky elektrické energie. Na níže uvedeném  odkazu je také zájemcům umožněna registrace svého odběrného místa. Po této registraci již budou automaticky o poruchách a odstávkách informováni.

http://www.cezdistribuce.cz/cs/pro-zakazniky/odstavky.html (na stránkách je potřeba vyplnit název obce - příklad - Moldava a do kolonky PSČ 417 81)

Pro cestující Moldavské dráhy - je zpřístupněn vestibul - do odvolání budete moci používat hlavní vchody do budovy.

7/2018 V polovině letošního roku jsme zahájili v rámci pasportizace komunikací základní úpravy povrchu obecních cest, srovnávání terénu malou mechanizací a návoz hrubého štěrku. Další úpravy budou pokračovat na podzim a na jaře 2019, kdy budeme navážet na některé cesty kamenivo a asfaltový obrus, aby se povrch během léta upevnil. Protože se jedná o dlouhodobější proces, žádáme všechny, kterých se to týká, o trpělivost.

Vzhledem k dotazům týkajících se původu a nezávadnosti kameniva rozmístěného v jednotlivých lokalitách Nového Města a Moldavy sdělujeme následující informaci:

jedná se o kamenivo získané ze železničního svršku při stavbě stabilizace náspu v km 154 Dubí - Moldava na kilometráži 153,940 - 154, 115. Tento materiál byl odtěžen a uskladněn na pozemku p.č. 431/1 k.ú. Nové Město - lokalita mezi tratí a komunikací od léta 2017. V červenci 2017 byly odebrány směsné vzorky k průběžnému laboratornímu vyšetřování. V létě 2018 byl bezúplatně nabídnut obci Moldava k opravám komunikací ve vlastnictví obce. Protokoly o laboratorních rozborech směsných vzorků jsou k nahlédnutí na obecním úřadu v Moldavě nebo zde: zde ke stažení

Výsledky zkoušek potvrdily, že se vzorkem lze nakládat v dikci zákona o odpadech využívaných na povrch terénu dle Vyhlášky č. 387/2016 Sb. a to takto:  § 2 písmeno j) zní:
"j) využíváním odpadů na povrchu terénu - rekultivace povrchu terénu, vyrovnávání terénních nerovností a jiné úpravy terénu, vytváření uzavíracích vrstev skládky, rekultivace uzavřených skládek, rekultivace odkališť, zavážení vytěžených lomů".

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Úřední deska

19.07.2019 - 31.12.2020

Závěrčný účet 2018

19.07.2019 - 31.12.2019

Rozpočtová změna 2_2019

19.07.2019 - 31.12.2020

Výkaz zisku a ztrát

19.07.2019 - 31.12.2020

Příloha

19.07.2019 - 31.12.2020

Rozvaha_2018

27.06.2019 - 28.06.2022

Vyhlášení smogové situace

Informace

Moldava se orientuje na centrum extrémních sportů

Obec Moldava připravuje další sportovní zážitek pro milovníky extrémních sportů. Jedná se o alternativu běhu na lyžích (nebo bez, podle počasí) v neupraveném terénu "nahoru - dolů" vyšperkovaném přírodními i umělými překážkami ve stylu závodů "překonej sám nejdřív sebe a pak ostatní".

Po třech ročnících jarního a podzimního závodu pro vytrvalostní běžce - horský půlmaraton a cannicross na náročných tratích a v náročných povětrnostních podmínkách - to bude jistě zajímavý level pro náročné.

https://www.facebook.com/Moldavsk%C3%BD-p%C5%AFlmaraton-710726809001304/

 

Když je sníh - PROPOJUJEME!

CO TO JE PROPOJENÍ MOLDAVA?

1csleft_41csleft_5Obec Moldava upravuje strojem lyžařské stopy od moldavského nádraží až po hraniční přechod Teichhaus. Trasa nazvaná PROPOJENÍ MOLDAVA vede od železničního přejezdu lesem souběžně s nádražím na louku za benzínkou, dál po okraji lesa směrem na sklářskou stezku, kde se rozděluje a vede k hraničnímu potoku a k mostku na tratích pod Sport hotelem Neuhermsdorf a stáčí se zpět na pláně Nad Moldavou. Část vede údolím k přehradám na dolní Moldavě a dál po asfaltce k přechodu Moldava - Teichhaus. Za přechodem můžete pokračovat doprava Německem až na horní Moldavu nebo pojedete zpět kolem nádrží a údolím Kapsa nebo dál na upravené lyžařské tratě v Holzhau.

 

mapa Propojení Moldavamapa

Pro návštěvníky naší obce jsme umístili do pravého sloupce videa s překrásnými leteckými záběry Moldavy a Nového Města. Doufáme, že vás přilákají k návštěvě.
 

Pro turisty jsme spustili mobilní verzi našich webových stránek pro snadnější pohyb a přehlednost v mobilních telefonech.
 

Pro všechny je ve fotogalerii připravena aplikace elektronická pohlednice.Usnadní vám přeposílání vybraných obrázků.

 

Odpady

POPLATEK ZA ODPAD NA ROK 2019 SNÍŽEN NA 627,- KČ.
 

POPLATEK SE HRADÍ NEJPOZDĚJI DO 31. srpna 2019 NA ÚČET OBCE MOLDAVA Č. 1065669359/0800,

DO ZPRÁVY PRO PŘÍJEMCE NAPIŠTE SVÉ JMÉNO A PŘÍJMENÍ, MÍSTNÍ ČÁST, ČÍSLO OBJEKTU A ROK ZA KTERÝ POPLATEK HRADÍTE.


Pro ujasnění uvádíme smyšlený příklad:

Odpady 2019, Nové Město 6 (nebo Moldava 40), Vladimír Kubík.


Připomínáme, že poplatníkem je:

- každý občan s trvalým pobytem v Moldavě, i když se v obci nezdržuje,

- každý občan s trvalým pobytem na úřadovně, pokud se v obci prokazatelně zdržuje

- majitel rekreační nemovitosti. Poplatek se platí za každou chatu, když jste vlatníkem několika nemovitostí, platíte za každou zvlášť.

Pokud vlastníte část nemovitosti (polovinu nebo třetinu s č.e.), platí každý majitel za svou část, kterou má ve vlastnictví.

Fotogalerie

05.03.2017

HISTORIE

HISTORIE

.

Detail

20.02.2015

7. 2. 2015 Závod ve skijöringu Moldavský hafík

7. 2. 2015 Závod ve skijöringu Moldavský hafík

.

Detail

20.02.2015

Čistírna odpadních vod horní Moldava

Čistírna odpadních vod horní Moldava

.

Detail

20.02.2015

Vodárna Nové Město

Vodárna Nové Město

.

Detail

20.02.2015

Vodárna horní Moldava

Vodárna horní Moldava

.

Detail